Logo

Nowe kompetencje. I co teraz?

Date

Thursday, April 29, 2021

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Ewa Suchożebrska

Dyrektor Biura Karier i Praktyk DSW - namiar
Ewa Suchożebrska- ekonomista, coach, trener, doradca personalny, moderator Design Thinkingu, konsultant metody Thomas International, dyrektor Biura Karier i Praktyk Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej ATTESTOR, Prezes Fundacji Emma, która prowadzi dwa Centra Aktywności Lokalnej we Wrocławiu oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Karłowice-Różanka. Od 1998 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem kompetencji zawodowych oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu usprawniania procesów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit. Była członkiem zespołów projektowych, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych m.in. sieć KARnet 15+, sieć LOWE oraz współautorką poradnika „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcom”. Prekursorka jobcraftingu i fanka wszelkich rozwiązań wpływających pozytywnie na odczuwanie satysfakcji z pracy i własnego życia.
Presenter

Adam Piwek

Od ponad 15 lat zajmuje się skuteczną komunikacją w imieniu marek i osób publicznych. Na swoim koncie ma także wiele projektów z obszaru employer brandingu czy wsparcia procesów rekrutacyjnych. W Goldenline odpowiada m.in. za Centrum Kariery Goldenline - gdzie możesz znajdziesz wiele przydatnych informacji związanych z poszukiwaniem pracy i rozwojem (www.kariera.goldenline.pl)

Każdą ze zgód można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iodo@goldenline.pl 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym w celu wzięcia udziału w webinarium jest Goldenline Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Administrator). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email iodo@goldenline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi – przeprowadzenia webinarium oraz jego obsługi administracyjnej, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych Administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych Administratora.    

1) Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym w celu wzięcia udziału w webinarium jest Goldenline Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Administrator).    

2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iodo@goldenline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.    

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: a) w wzięcia udziału w webinarium oraz jego obsługi administracyjnej, a podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dalej: RODO); b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; a także w celu prowadzenia analiz i statystyk, oraz w celu marketingu usług i towarów własnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).    

4) Odbiorcami Pani/Pana danych są następujące kategorie podmiotów: firmy świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu oprogramowania informatycznego, prawnego, telekomunikacyjnego lub podatkowego.    

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń, w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.    

6) Administrator informuje Panią/Pana o przysługującym jej/jemu prawach: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.    

8) W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych Administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej przesłanych informacji marketingowych (tj. przed wycofaniem zgody). Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości do Goldenline Sp. z o.o. na adres email iodo@goldenline.pl 

9) Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Administratora dostępne jest w Polityce Prywatności i Polityce Transparentności.